Електронен вестник

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО БИТОВА ТЕХНИКАСграда

 

 

ПГБТ  е държавно, доказало се средно професионално учебно заведение с регионално и национално значение за подготовка на млади хора в сферата на средното образование. 


Днес в ПГБТ се осъществява КАЧЕСТВЕНО обучение на технически кадри по битова техника, електрически инсталации, компютърни мрежи, радио и телевизионна техника и електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника.


ПГБТ –  има  52 годишна традиция в подготовката на кадри за икономиката на страната. Професионалната подготовка е съобразена с изискванията на средното професионално обучение.


Поемайки отговорността за професионалното израстване на учениците, постъпили в училището, учителите в ПГБТ работят всеотдайно за продължаване на традициите на гимназията за изграждане на

 

ДОБРИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, УВАЖАВАНИ ГРАЖДАНИ И МОДЕРНИ БЪЛГАРИ ЕВРОПЕЙЦИ.

 

 

 

 

Последни новини

                                    ...
Виж повече
Пубкликувана на 22 Jan,2017

По предписание на РЗИ 12.01. и 13.01. са обявени за неучебни дни за училищата в област Пловдив! На училище сме на 16.01. в понеделник! ...
Виж повече
Пубкликувана на 11 Jan,2017

ДО  Г-ЖА/Г-Н ...........................   П О К А Н А   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ, В изпълнение на член 265 от Закона за предучилищното и училищното ...
Виж повече
Пубкликувана на 10 Dec,2016
Професионална гимназия по битова техника © 2012